Menu-Photo

Sådan noterer du belastning i kropsvægtøvelser

Det korte svar:

For at sikre fremgang i øvelser udført med kropsvægt skal du notere belastningen som din kropsvægt + eventuelle ekstra kg i vægtbælte. Du skal derfor veje dig med træningstøj på, inden du påbegynder din træning.

 

Vigtigheden af at kende din træningsbelastning

Fremgang i kropsvægtsøvelser såsom chin ups, pull ups og dips kræver, ligesom tilfældet er for alle andre øvelser, at man skaber en form for progression. Progression kan ske gennem manipulation af forskellige træningsvariabler (antal sæt, antal reps, antal kilo mm.), som vil medføre større træningsstimuli, hvorved kroppen tilpasser sig større belastninger; altså bliver du stærkere.

En af de hyppigst anvendte metoder til at opnå progression i sin træning er ved at øge antallet af kilo, man arbejder med i sine sæt. Dette gør sig ligeledes gældende for kropsvægtsøvelser, men mange oplever dog en manglende fremgang indenfor disse øvelser. En af årsagerne til mangel på fremgang er en upræcis notering af den belastning (antallet af kilo), hvormed øvelsen udføres, hvilket giver sværere forudsætninger for at kunne skabe progression. Det kan nemlig være vanskeligt at holde styr på den præcise belastning under kropsvægtsøvelser af flere årsager: For det første kræver en korrekt notering af den specifikke belastning, at du kender din kropsvægt. For det andet er det ikke nok blot at kende din habituelle (sædvanlige?) vægt, fordi din kropsvægt fluktuerer, både på daglig basis men især også over adskillige måneder. Disse udsving kan selv på daglig basis faktisk være op mod flere kilo, hvorfor et estimat, lavet ud fra din sædvanlige vægt, ikke nødvendigvis er retvisende på dagen.

Har man over en periode tabt sig adskillige kilo, vil en øgning i antallet af gentagelser altså ikke nødvendigvis være tilstrækkeligt til at øge den samlede belastning, som kroppen udsættes for, og dermed skabes der ikke progression i den givne øvelse.

 

Sådan noterer du korrekt belastning for kropsvægtsøvelser

For at du bedst muligt kan opnå fremgang i dine kropsvægtsøvelser, er det altså vigtigt, at du kender den præcise vægt, hvormed du udfører øvelsen. Derfor skal du, inden du påbegynder din træning, veje dig iført træningstøj.

Dikterer dit træningsprogram 12 gentagelser á 100 kg., og du forinden træningssessionen har målt din vægt til 90 kg., så tilføjer du yderligere 10 kg. med et vægtbælte. På den måde kender du til den præcise belastning, hvormed du har udført øvelsen, og du kan samtidig være sikker på, at du øger belastningen til næste session, selvom din kropsvægt ændrer sig på daglig basis.

En mere nøjagtig og præcis notering af den belastning, du træner med, vil ikke blot sikre din progression indenfor en given øvelse, men også give Fortis-appen bedre forudsætninger for at lære dig og din styrke at kende. Ud fra de resultater, som du løbende nedfælder under dine træninger, vil appen give dig et forslag til en anbefalet arbejdsbelastning, du skal udføre dine sæt med. Anbefalingen er tilpasset dig og er derfor unik. Den afhænger bl.a. af dine tidligere indtastede træningsdata, antallet af gentagelser du skal lave i et givent sæt samt dit træningsniveau. Anbefalingen vil derfor være forskellig både fra sæt til sæt og fra session til session. Dermed sikres, at du træner med netop den belastning, der kræves for at opnå progression i din træning.

 

 

FØLG OS @FORTIS

Ideen om at bygge en online platform, hvor det er muligt at tilbyde evidens funderet træningsprogrammer til en lav ydelse, startede for mange år siden.

Der er sket rigtig meget siden ideen opstod for næsten 10 år siden, herunder adskillige navneskift, ændringer af platform og videreudvikling af konceptet.

Fortis gik fra at være et produkt for de personer som træner for at øge deres muskelmasse, til et produkt, derudover at øge muskelmasse og gøre folk stærkere, forbedrer den generelle sundhed og livsglæde hos alle der er villige til at gøre en indsats for det.

Fortis Health er en evidensbaseret sundhedordning, som kombiner individuelt fokus med vores træningsplatform, Fortis app. For at et træningsforløb bedst muligt forbedrer sundheden hos den enkelte medarbejder, udarbejdes en individuel sundhedsprofil.

Sundhedsprofilen udarbejdes ved en række sundhedstjek, som sammen med en række spørgsmål omkring træningserfaring, træningslyst og rådighed af udstyr skaber grundlag for det træningsforløb, den enkelte medarbejder tildeles. Ved at inddrage teknologi, i form af Fortis app, vil kvaliteten af sundhedsordningen stige.

Appen agerer som en personlig træner, ved holde styr på træningsforløbet, anbefale træningsbelastninger og hjælpe med at tracke alt fremgang, både styrke og muskelmasse, men også fremgang i de forskellige sundhedsparameter.

Baseret på en række spørgsmål omkring din træningserfaring, formål med styrketræning, ugentlige træningspas og meget mere, anbefaler vi den træningspakke som passer bedst på dig.

Alle træningsprogrammer er baseret på videnskabelig evidens, så dit programmer giver dig det bedste udgangspunkt for at opnå resultater.

Det er muligt at individualisere det anbefalede træningsprogram, så det yderligere imødekommer dig, herunder via øvelsesskalering, ændret øvelsesfokus (muskulært), samt tilgængelighed af træningsudstyr, da hver øvelse har en række alternative øvelser.

Udover at opnå fitnessmål som større og stærkere muskler, er Fortis programmer designet den at styrke den generelle sundhed og velvære hos den enkelte bruger.

Vores mission er at tilbyde styrketræningssprogrammer, til en lav fast månedlig ydelse, der gør at alle har mulighed for at nå sine fitnessmål.

Samtlige programmer er bygget på en solidt fundament af evidens, erfaring og individuelt fokus, som vi finder skaber de bedste resultater. Udover at opnå fitnessmål som større og stærkere muskler, er Fortis programmer designet den at styrke den generelle sundhed og velvære hos den enkelte bruger.

Derfor er smerter, skæve biomarkører (højt kolesteroltal, højt blodtryk, højt taljemål, sukkersyge mm) og fysisk inaktivitet kerne elementer i individualiseringen af træningsprogrammerne.

Et sundhedstjek, hos os, indebærer en række af fysiologiske test, som skaber en bred sundhedsprofil for den enkelte medarbejder. Samtlige målinger vil blive forklaret, så medarbejderen forstår alle elementerne af sundhedsprofilen.

Sundhedstjekket udføres direkte hos den enkelte virksomhed af vores sundhedsudannet konsulenter.

Udover fysiologiske målinger, indeholde sundhedstjekket et spørgeskema vedrørende sygdomsbillede, livsstil og mental sundhed.

Spørgeskemaet er med til at danne helhedsbillede af medarbejderen sundhed. Baseret på den enkelte medarbejder, vil konsulenten præsenterer en række relevante værktøjer, herunder kostmateriale, motiverende målsætninger og mm, som kan hjælpe med at medarbejderne opnår sine målsætninger for forløbet.

Alt sundhedsdata vil blive gemt under den enkelte medarbejders profil inde på Fortis app. Dette giver medarbejderen mulighed for at tracke sin udvikling og samtidig have alt vigtig sundhedsdata gemt et sted. Yderligere udregnes en samlet sundhedsscore, som er baseret på centrale målinger, og beskriver medarbejders generelle sundhedstilstand. Den anonyme sundhedsdata indgår i en samlet rapport til virksomheden. Rapportens formål er at visualiserer virksomhedens samlet sundhedsprofil og helbredsudfordringer for ledelsen.

Det ene sundhedstjek udføres cirka når halvdelen af træningsforløbet er færdiggjort for at sikre at den enkelte medarbejder oplever fremskridt, hvor ellers de nødvendige ændringer foretages.

Afslutningsvis udføres et sundhedstjek for at danne et før/efter billede og for at tage en snak omkring hvad medarbejderne kan gøre i fremtiden.

Sundhedsprofilen, sammen med en række spørgsmål omkring træningserfaring, træningslyst og træningsmuligheder, skaber grundlag for de/det træningsforløb appen anbefaler.