Fortis Health​

Hvad er Fortis Health

Fortis Health er en evidensbaseret sundhedsordning, som kombinerer individuelt fokus med vores træningsplatform, Fortis app. For at et træningsforløb bedst muligt forbedrer sundheden hos den enkelte medarbejder, udarbejdes en individuel sundhedsprofil. Sundhedsprofilen kan følges via appens profilside. 

Hvad kan Fortis Health gøre for jer?

Sundere medarbejdere oplever færre smerter

Kroniske smerter og migræne er forbundet med en højere sygefraværsprocent og oftest også en lavere effektivitet. Styrketræning – og specielt træning til de enkelte områder – har vist at have positive effekter på smerter. Fortis Rehab er specielt designet til at håndtere smerter og samtidig forebygge smerter, der almindeligvis opstår i arbejdsmiljøet.

Sundere medarbejdere har en lavere sygefraværsprocent

Langt størstedelen af fravær fra arbejde er en indikator for sygdom eller ringe medarbejder trivsel. Sygefravær har klare konsekvenser for virksomhedens bundlinje med hensyn til tab af produktivitet, tab af arbejdskraft, manglende deadlines og utilfredshed hos klienter/kunder. Fortis Health forløbet er designet til at forbedre den enkelte medarbejders sundhed, derigennem mindske sygefraværet og reducerer de økonomiske konsekvenser forbundet med dårlig medarbejder sundhed.

Færre sygdomsrelateret forstyrrelser

Lav medarbejder sundhed resulterer nødvendigvis ikke i høj sygefravær. Mange medarbejder vælger nemlig at møde op på arbejde, selvom de er syge. Arbejde med sygdom har vist at reducerer produktiviteten med optil 50%, hvilket har klare konsekvenser for virksomheden. Forbedret medarbejder sundhed reducerer risikoen for sygdom, blandt medarbejder, og mindsker derved risikoen for at medarbejdere møde syge op på arbejde

Forbedret jobtilfredshed

Høj jobtilfredshed er associeret en række positive effekter herunder øget produktivitet, nedsat sygefravær, lavere udskiftning af medarbejder, øget motivation og forbedret relation mellem arbejdsgiver og medarbejder. Sundhedsordninger, som Fortis Health, har vist at øge jobtilfredshed, hos den enkelte medarbejder, ved at reducerer stress, øge psykologisk og fysisk velvære.

Sundere medarbejdere er mere produktive medarbejdere

Dårlig produktivitet på arbejdspladsen er den førende omkostning, i forbindelse med lav medarbejder sundhed, for virksomheder. Forbedret sundhed af den enkelte medarbejder, vil resulterer i forbedret produktivitet og derved skabe økonomiske gevinster for virksomheden. Fortis Health er designet til at identificerer og forbedrer den enkelte medarbejders sundhedprofil.

Screening for livsstilsygdomme

Livsstilsygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme har store konsekvenser, både for virksomheden men i særdeleshed også for den enkelte medarbejder. Forekomsten af disse livsstilsygdomme kan minimeres ved at forebygge og opdage livsstilsygdommene tidligt. Formålet med Fortis Health er at identificerer og forbedrer den enkelte medarbejders sundhedsprofil ved at tilrettelægge effektive træningsforløb.

Hvad indeholder et sundhedstjek?

Et typisk Fortis Health forløb

Et typisk Fortis Health forløb omfatter et indledende sundhedstjek, hvor den enkelte medarbejder får udarbejdet en sundhedsprofil. Baseret på sundhedsprofilen, træningserfaring og ønsket træningsmængde tildeles medarbejderen et træningsforløb. Undervejs i forløbet udføres yderligere to sundhedstjek – både for at evaluere effekten af forløbet, men også for at kunne skabe de nødvendige ændringer, hvis sundhedsprofilen ikke forbedres.

Hvad får den enkelte medarbejder ud af Fortis Health?

Hvad får virksomheden ud af Fortis Health?

Er din virksomhed interesseret i Fortis Health? Så kontakt os for en uforpligtende samtale.

FØLG OS @FORTIS