1. Persondataforordning

Politik om beskyttelse af personoplysninger

Den 25. maj 2018 trådte en ny persondataforordning i kraft. Forordningen gælder i hele EU og EØS og har til formål at regulere, hvornår og hvordan personoplysninger om medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre registrerede må behandles.

 

Persondataforordningen fordrer bl.a. større åbenhed om, hvem der behandler personoplysninger om registrerede, give registrerede mulighed for at få indsigt i de personoplysninger, der behandles, og give de registrerede mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger rettes, slettes mv. Kreatin ApS har, som følge af den nye persondataforordning, udarbejdet en politik om beskyttelse af Fortis-brugeres beskyttelse af personoplysninger.

 

Fortis lægger stor vægt på, at Fortis-brugere er trygge ved at anvende tjenesten. Fortis’ politik om beskyttelse af personoplysninger indeholder information om, hvordan og hvorfor Fortis indsamler, bruger, lagrer, deler og beskytter oplysninger i relation til Fortis-websitet, Fortis-tjenesten eller eventuelle applikationer (herunder mobilapplikationer) samlet benævnt “tjenesten”, samt Fortis-brugeres vilkår og rettigheder i forbindelse med indsamlingen og brugen af personoplysninger herunder hvordan Fortis-brugere kan opdatere, administrere, eksportere og slette personoplysninger.

Der henvises til Fortis’ brugerbetingelser i forhold til de generelle definitioner, herunder, men ikke begrænset til, Fortis, tjenesten, brugere mv. som anvendes i Fortis’ vilkår og betingelser.

 

Når du tilgår eller bruger tjenesten, samtykker du til, at Fortis, uanset din adgangsmetode og uanset din brugertype, behandler personoplysninger om dig, som angivet i denne politik.

Hvem er dataansvarlig?

Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Kreatin ApS

H. N. Clausens Gade 21, 3. 9.

8000 Aarhus C

Danmark

CVR: 41312068

 

Kontaktoplysninger:

Mail: info@fortis-app.com.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens (EU) 2016/679 af 27. april 2016 artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra e og f. Du kan finde persondataforordningen her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

 

Når du opretter dig som bruger på tjenesten, samtykker du således til, at Fortis må behandle og opbevare dine personoplysninger i henhold til denne politik.

 

Hvilke oplysninger indsamler og behandler Fortis?

Fortis behandler flere forskellige kategorier af personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger, herunder bl.a. navn, adresse og e-mail. Dette vil være oplysninger, som du selv leverer til tjenesten. Når du bruger tjenesten, samtykker du til, at du har forstået og accepteret, at Fortis får indblik i din sundhedstilstand, tilpasser styrketræningsprogrammer, rådgiver og opspore livsstilssygdomme, samt giver adgang til kostmateriale alt på baggrund af dine personlige oplysninger og data. Dette data deles ikke med offentligheden eller andre Fortis-brugere. Det betyder, at andre brugere eller tredjeparter ikke kan søge efter, bruge eller således dele det data, som du har offentliggjort til os, i henhold til vilkårene og betingelserne i denne politik om beskyttelse af personoplysninger og vores anvendelsesvilkår.

 

Fortis indsamler indhold og oplysninger som du angiver, når du tilkøber og opretter din personlige profil i Fortis-appen. Dette omfatter navn, køn og e-mailadresse, samt øvrige oplysninger, som du oplyser via din brugerprofil.

 

Fortis indsamler også oplysninger om, hvordan du bruger tjenesten, fx den måde du interagerer med platformen på, herunder hyppighed, varighed af og brugen af tjenesten.

 

Fortis indsamler også kommunikation mellem dig og os som udbydere. Når du bruger tjenesten, samtykker du til, at du har forstået og accepteret, at Fortis fremsender e-mails til dig omkring tjenesten, herunder bl.a. bekræftelse af din konto, tilbud, ændringer/opdateringer til funktioner på tjenesten, tekniske bemærkninger og sikkerhedsoplysninger. Fortis skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at du ikke kan frabede dig e-mails fra Fortis vedrørende ændringer og opdateringer. Hvis ikke du ønsker at modtage Fortis’ e-mails og notifikationer og lignende, bedes du sende en mail herom til info@fortis-app.com.

 

 

Hvis du bruger tjenesten – Fortis-appen, til køb eller finansielle transaktioner herunder, indsamler Fortis oplysninger om købet eller transaktionen. Disse oplysninger omfatter dine betalingsoplysninger, fx dit kredit- eller debitkortnummer samt andre oplysninger om dit kort, andre konto- og godkendelsesoplysninger samt fakturerings-, forsendelses- og kontaktoplysninger. Yderligere oplysninger vedr. køb af Fortis produkter eller services kan læses i Fortis’ handels- og betalingsbetingelser.

 

Oplysninger til analyseformål

Fortis bruger analyseværktøjer fra tredjepart til at måle trafik- og anvendelsestendenser for tjenesten. Værktøjerne indsamler oplysninger, som sendes af din enhed eller tjenesten, herunder websider, du besøger, tilføjelsesprogrammer og andre oplysninger, som hjælper Fortis med at forbedre tjenesten. Fortis indsamler og bruger analyseoplysningerne sammen med analyseoplysninger fra andre brugere, så det ikke er muligt at identificere den enkelte bruger.

 

Cookies og lignende teknologier

Når du besøger tjenesten, bruger Fortis muligvis cookies og lignende teknologier, herunder, men ikke begrænset til, fx pixels, web-beacons og lokal lagring, til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger Fortis, og til at stille funktioner til rådighed for dig.

 

 

 

Hvad bruger Fortis dine personoplysninger til?

Fortis’ overordnede formål med behandlingen og bearbejdningen af dine personoplysninger er, at anvende dine personfølsomme data til at forbedre og optimere tjenestens vilkår og formål i sig selv: dermed sagt, forbedre Fortis-appen mulighed for at få indblik i din sundhedstilstand, tilpasse styrketræningsprogrammer, rådgive og opspore livsstilssygdomme på baggrund af dine personlige oplysninger og data. Fortis bruger bl.a. de indsamlede personoplysninger til, men ikke begrænset til, at lave undersøgelser, teste funktioner samt analysere data, fra henholdsvis app og website for at forbedre tjenesten med nye produkter, funktioner, udføre fejlfindingsaktiviteter og lignende.

 

I den forbindelse indsamler og behandler Fortis bl.a. dine personoplysninger med henblik på, men ikke begrænset til, at:

 

Forti’ formål med behandlingen af data er også at være på forkant med de nyeste generelle standarder og trends for UI, UX og design. Således ligger dine brugerdata til grund for at skabe en generel forbedring af brugeroplevelsen med selve tjenesten.

 

Ud over den særlige brug, som er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger, bruger Fortis muligvis de oplysninger, som modtages fra dig, til henholdsvis, men ikke begrænset til, at give dig hurtig adgang til dine oplysninger, når du er logget på, til at verificere login, at undersøge mistænkelig aktivitet, at undersøge overtrædelse af Fortis’ vilkår og politikker, at huske oplysninger, så du ikke skal angive dem igen under dit besøg, eller næste gang du besøger tjenesten, at vise personlige oplysninger for dig og andre og dermed levere, forbedre, teste og overvåge tjenestens effektivitet, at udvikle og afprøve nye produkter og funktioner, at overvåge forskellige parametre, fx samlet antal besøgende, trafik og demografiske mønstre for hele tiden at opdatere tjenesten bedst muligt, at diagnosticere og udbedre teknologiske problemer, at opdatere applikationen automatisk på din enhed mv.

 

Hvordan opbevares og behandles dine oplysninger?

De oplysninger, Fortis indsamler om dig via tjenesten, gemmes, opbevares og behandles bl.a., men ikke begrænset til, af Fortis og Fortis’ leverandører af databehandling, herunder bl.a., men ikke begrænset til, Fortis’ associerede selskaber eller tjenesteudbydere. Fortis’ associerede selskaber, tjenesteudbydere og leverandører af databehandling er:

Fortis’ associerede selskaber og tjenesteudbydere er bl.a.:

 

 

Fortis og dets associerede selskaber, tjenesteudbydere eller leverandører af databehandling overfører de oplysninger, Fortis indsamler om dig, herunder de oplysninger, som du selv oplyser og angiver ved brug/oprettelse af en konto på tværs af landegrænser og dermed på tværs af din jurisdiktion til andre lande eller jurisdiktioner verden over, da Fortis og dets associerede selskaber og tjenesteudbyder, i henhold til ovenstående, geografisk er placeret i forskellige lande. Hvis du befinder dig i USA, Kina, Rusland, eller andre logistikområder, som har love om indsamling og brug af data, der er forskellige fra lovgivningen i Danmark, skal du være opmærksom på, at vi muligvis overfører oplysninger, herunder personoplysninger, til et land eller en jurisdiktion, som muligvis ikke har de samme databeskyttelseslove som din eksisterende jurisdiktion.

Når du tilmelder dig og bruger tjenesten samtykker du til, at der udveksles, bruges og videregives personoplysninger om dig som beskrevet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger i de lande hvor Fortis, dets associerede selskaber eller tjenesteudbydere, har aktiviteter.

 

Det er kun betroede medarbejdere med arbejdsbetinget behov hos Fortis og hos Fortis’ associerede selskaber, leverandører af databehandling, der har adgang til de indsamlede personoplysninger.

 

Hvad gør Fortis for at beskytte dine oplysninger?

Fortis forestår at sikre, at personoplysninger krypteres under transit og opbevaring, og at det kun er et begrænset antal individer, hvis arbejde nødvendiggør adgang til personoplysninger, der har adgang til disse data.

Fortis tager rimelige skridt (f.eks. gennem anmodning om en entydig adgangskode) til at bekræfte din identitet, før vi giver dig adgang til din konto på Fortis-appen. Dette sker bl.a. for at sikre, at dine oplysninger beskyttes bedst muligt. Fortis vil derfor til enhver tid anonymisere dine oplysninger når dette er muligt og formålstjenesligt.

 

Hvem deler Fortis dine oplysninger med?

Fortis udlejer eller sælger ikke dine oplysninger til tredjeparter uden for Fortis, dets associerede selskaber eller tjenesteudbydere uden din accept, undtagen i de specifikke situationer, som fremgår af denne politik, nedenfor.

 

Fortis deler brugerindhold og dine oplysninger herunder, men ikke begrænset til, oplysninger fra cookies, logfiler, enheds-id’er og data om brug) med enheder, som juridisk tilhører den samme gruppe af virksomheder som Fortis, eller som måtte blive en del af denne gruppe (“associerede selskaber”). De associerede selskaber bruger muligvis oplysningerne til at levere indhold og forbedre tjenesten (herunder gennem analysedata) og de associerede selskabers egne tjenester (herunder ved at give dig en bedre og mere relevant brugeroplevelse).

 

Fortis deler muligvis også dine oplysninger herunder, men ikke begrænset til, oplysninger fra værktøjer som cookies, logfiler og enheds-id’er og lokalitetsdata med tredjepartsvirksomheder, som hjælper Fortis med at levere tjenesten til dig (“tjenesteudbydere”). Vores tjenesteudbydere får adgang til dine oplysninger i det rimelige omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten.

Fortis deler muligvis også visse oplysninger, herunder, men ikke begrænset til cookiedata, med tredjepartsannoncører, som Fortis samarbejder med.

Fortis deler muligvis dine personoplysninger med offentlige myndigheder, herunder bl.a. anklagemyndigheden, politiet, kommuner og SKAT, samt tilsvarende myndigheder i andre jurisdiktioner, der har en saglig og særlig interesse i brugen af de oplysninger, der findes på Fortis, og hvis Fortis er i god tro om, at Fortis er forpligtet til at udlevere disse data i henhold til gældende lov i den pågældende jurisdiktion. Det være sig i form af de kontaktoplysninger mv. du oplyser. Når du bruger tjenesten , samtykker du til, at du har forstået og accepteret, at dine brugerdata kan blive udleveret og delt i henhold til ovennævnte associerede selskaber, samarbejdspartnere herunder bl.a. offentlige myndigheder.

 

Hvis Fortis sælger eller på anden måde overdrager hele Fortis eller dele af virksomheden eller virksomhedens aktiver til en anden virksomhed (f.eks. i forbindelse med fusion, opkøb, konkurs, opløsning eller likvidation), er dine oplysninger, f.eks. dit navn, køn og din e-mailadresse, dit brugerindhold og andre eventuelle oplysninger, der er indsamlet gennem tjenesten, blandt de elementer, der indgår i salget eller overdragelsen. Dit brugerindhold tilhører fortsat dig. Ved en evt. overdragelse af hele eller dele af virksomheden, er køberen eller erhververen som udgangspunkt forpligtet til at overholde bestemmelserne i denne politik om beskyttelse af personoplysninger.

 

Sletning af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares i op til 6 måneder (ca. 182 dage) efter en bruger har anmodet om sletning af personlige data, hvorefter de endeligt slettes hos Den dataansvarlige og Databehandleren.

NB! Det er den enkelte brugers ansvar at tage kontakt til Den dataansvarlige og bede om at få sine oplysninger slettet.

Den dataansvarlige har ansvar for at sletningen af personlige data igangsættes, således den kan effektueres inden udgangen af 6-måneders fristen, beskreven ovenfor. Dette kan den dataansvarlige gøre på en ud af de følgende to metoder:

Metode 1) Dataansvarlige varetager sletning af den respektive brugers personlige data (fuldt navn, brugernavn og email-adresse) fra Fortis Website og direkte i Fortis app-databasen. Denne metode forudsætter at Databehandler har etableret de nødvendige adgange og processer som Databehandler har behov for, for at kunne håndtere dette.

Metode 2) Dataansvarlige varetager sletning af den respektive brugers personlige data (fuldt navn, brugernavn og email-adresse) fra Fortis Website og kontakter senest 28 dage (4 uger) inden udløbet af 6-måneds-fristen Databehandleren med instruks om at slette den respektive brugers personlige data (fuldt navn, brugernavn og email-adresse) fra Fortis app databasen, med angivelse af en frist (dato) for hvornår disse personlige data forventes slettede. Databehandleren sørger for at slette den respektive bruger uden ugrundet ophold og senest 28 dage (4 uger) efter adviseringen fra Den dataansvarlige.

Ved ophør af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, skal databehandleren enten slette eller tilbagelevere personoplysningerne i overensstemmelse med bestemmelse 11.1, medmindre den dataansvarlige, efter underskriften af disse bestemmelser, har ændret den dataansvarliges oprindelige valg. Sådanne ændringer skal være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, i tilknytning til bestemmelserne.

Oplysninger, som Fortis modtager om dig opbevares muligvis i en længere periode end angivet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger, hvis der er indgivet en retlig anmodning eller forpligtelse fra en af ovenstående myndigheder, hvis der på anden måde er anmodet om offentlig undersøgelse, undersøgelse af en mulig overtrædelse af Fortis’ vilkår eller politikker eller på anden måde for at forebygge skade, svindel og andre ulovlige aktiviteter.

 

Behandling af data vedr. brugere under 16 år.

Ved brug af tjenesten, har du accepteret anvendelsesvilkårene hvoraf det fremgår, at man skal være min. 16 år, for at benytte tjenesten, medmindre din nationale lovgivning/jurisdiktion angiver en lavere alder.

Fortis indestår derfor ikke for, at der indsamles og behandles oplysninger fra personer under 16 år uden hjemmel eller forældresamtykke eller giver sådanne personer tilladelse til at tilmelde sig tjenesten. Fortis foretager som udgangspunkt ikke specifikke søgninger for at identificere brugere under 16 år. Hvis Fortis får kendskab til, at der er blevet indsamlet personoplysninger fra personer under 16 år uden hjemmel eller forældresamtykke, vil Forstå forestå indhentelse af forældresamtykke eller slette brugeren hurtigst muligt.

 

Hvordan kan du selv beskytte dine personoplysninger?

For at sikre den højest mulige sikkerhed, skal Fortis gøre dig opmærksom på, at du til enhver tid er ansvarlig for at hemmeligholde din entydige adgangskode og dine kontooplysninger og for at kontrollere adgangen til e-mails mellem dig og Fortis.

 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Fortis’ behandling af dine personoplysninger. Du har bl.a. ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig, kende formålet med behandlingen, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe oplysningerne opbevares eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge tidsrummet, at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger om dig, at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring/profilering, at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger samt i visse tilfælde, efter opfordring fra dig, at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

 

Retten til at trække samtykket tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på info@fortis-app.com.

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Fortis’ behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Fortis skal til gengæld gøre dig opmærksom på, at din brug af tjenesten forudsætter dit samtykke, som ovenfor anført.

 

Hvad sker der med dine data når du sletter din konto?

Når din konto er blevet lukket eller deaktiveret, gemmer Fortis , dets associerede selskaber og Fortis’ tjenesteudbydere dine personoplysninger (herunder dine profiloplysninger) og dit brugerindhold i en periode op til 6 måneder med henblik på sikkerhedskopiering, arkivering og/eller kontrol, hvorefter al personfølsom data vil blive slettet eller anonymiseret.

Hvis du har foretaget køb via tjenesten, opbevares oplysninger i forbindelse med dine køb i op til 5 regnskabsår efter købet jf. bogføringsloven.

Dine brugeroplysninger og personfølsomme data slettes eller anonymiseres ligeledes, når der ikke længere vurderes at være et sagligt behov for at opbevare dine personoplysninger.

 

Dine persondata vil i særlige tilfælde opbevares længere tid end ovenfor anført. Læs mere herom i afsnittet om ”sletning af dine personoplysninger” ovenfor.

Sådan kontakter du os om en afdød bruger

I tilfælde af en Fortis’ brugere forekommer ved døden bedes du kontakte os på info@fortis-app.com. Fortis håndterer typisk henvendelser af denne type via e-mail. Hvis Fortis har brug for yderligere oplysninger, kontakter Fortis dig på den e-mailadresse, du har angivet i din anmodning.

Ændringer til Fortis’ politik om beskyttelse af personoplysninger

Fortis forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer eller opdateringer til denne politik om beskyttelse af personoplysninger. Fortis opfordrer dig derfor til at gennemse politikken med jævne mellemrum. Fortis underretter dig om eventuelle ændringer eller opdateringer, efter omstændighederne, hvor disse vurderes at være væsentlige. Med din fortsatte brug af Fortis’ website, applikation eller tjeneste generelt, efter ændringer til politik om beskyttelse af personoplysninger, accepterer du disse ændringer.

 

Du accepterer, at Fortis har ret til at underrette dig om opdaterede vilkår gennem opslag af dem på tjenesten, og at du, hvis du bruger tjenesten efter ikrafttrædelsesdatoen for de opdaterede vilkår, accepterer de opdaterede vilkår. De opdaterede vilkår træder i kraft, når de slås op, eller på en eventuel nærmere fastsat dato, som måtte være angivet i de opdaterede vilkår, og gælder for din brug af tjenesten fra det pågældende tidspunkt.

Ikrafttrædelsesdatoen for disse vilkår er den 25. maj 2018. Disse vilkår er oprindeligt skrevet på dansk. I tilfælde af konflikt mellem den danske version og en eventuel oversat version, er den danske version gældende.

 

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Fortis. Hvis du ikke er enig i Fortis’ besvarelse af din klage, kan du indgive en klage til din nationale tilsynsmyndighed jf. persondataforordningens artikel 77. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du har også mulighed for at indbringe sagen for de nationale domstole. Se dog Fortis’  brugerbetingelser vedr. lovvalg og værneting.

Ikrafttrædelsesdatoen for disse anvendelsesvilkår er den 25. maj 2018. Disse anvendelsesvilkår er oprindeligt skrevet på dansk. I tilfælde af konflikt mellem den danske version og en eventuel oversat version er den danske version gældende.